#DEFEMHALDER

Del dine oplevelser fra området med os på #defemhalder

BRATTINGSBORG 1372Stormfuld belejring af borgen Hald
Kong Valdemar Atterdag (1320-1375) anlagde Brattingsborg som et belejringsanlæg i 1300-tallet for at erobre Hald. På den største af de to voldbanker byggede kongen en stor kastemaskine, også kaldet en blide. Den nyeste historiske forskning tyder på, at belejringen af Hald fandt sted i 1372. På det tidspunkt var Hald i hænderne på Godskalk Skarpenberg. Det lykkedes Kong Valdemar Atterdag at erobre Hald, og borgen overgik til kongemagten.

Sådan bearbejder vi landskabet ved Brattingsborg:

  • Vi fremhæver voldstedets geometri og ydre voldgrav ved forsigtig oprensning
  • af terrænet.
  • Vi fælder træer og skaber frit udsyn til Hald Slot.
  • Anlægsarbejdet ved Brattingsborg begyndte i første halvdel af 2019 og er afsluttet i 2019.